Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální odpovědnost

Jako zaměstnavatel působící na světovém trhu práce, společnost Maintec ovlivňuje práci a životy jednotlivců, ale má vliv i na podniky po celém světě a na společnost jako celek. Společnost Maintec uvádí tuto odpovědnost do praxe v souladu s vlastními obchodními zájmy a v harmonii se zájmy všech zainteresovaných stran – vlastních zaměstnanců, dočasných zaměstnanců, klientů, akcionářů a společnosti jako celku, nemluvě o životní prostředí. Děláme to s přesvědčením, že dlouhodobého úspěchu lze dosáhnout pouze při poskytování dlouhodobé hodnoty pro všechny zúčastněné strany.

Při naší roli prostředníka se předpokládá, že kdykoliv je to možné, staráme se také o externí zaměstnance pracující pro naše klienty.
K dosažení výše uvedeného společnost Maintec formulovala následující podmínky, které jsou závazné pro všechny zaměstnance skupiny Humares:

Etika podnikání

 1. Vždy se řídíme mezinárodními právními předpisy i místní legislativou.
  1. Všichni naši zaměstnanci budou mít povolení žít a pracovat v zemi jejich vyslání.
  2. Všem našim zaměstnancům budou vypláceny mzdy přinejmenším v souladu s minimální mzdou prosazovanou mezinárodními nebo vnitrostátními právními předpisy v příslušné zemi nebo dle místních standardů. 
 2. Naši kandidáti nikdy nemusí hradit poplatek naší agentuře nebo zprostředkovatelům, se kterými spolupracujeme.
 3. Snažíme se podporovat rozmanitost a usilujeme o rovné příležitosti. 
  1. Nediskriminuje kandidáty.
  2. Děláme vše, co je v našich silách, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci na pracovišti.
  3. Doporučujeme našim klientům kandidáty s nejlepšími dovednostmi bez ohledu na zemi jejich původu.  
 4. Jsme proti všem formám dětské práce a nucené práce, a snažíme se dělat vše, co je v našich silách k odstranění těchto praktik.
 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou jednou z hlavních priorit naší společnosti.  
  1. Budeme hrát aktivní roli ve zlepšování podmínek zdraví a bezpečnosti našich interních zaměstnanců.
  2. Zdraví a bezpečnost našich externích zaměstnanců na pracovišti je jednou z důležitých otázek při diskusi s našimi klienty. Nebudeme spolupracovat s klienty, kteří nedokáží pracovníkům zaručit základní standardy ochrany zdraví a bezpečnosti.    
 6. Jsme proti nadměrnému překračování pracovní doby a zajistíme, že pracovní podmínky našich interních i externích zaměstnanců budou v souladu s národními a mezinárodními zákony a předpisy týkající se odvětví, ve kterém pracují.
 7. Podporujeme a respektujeme ochranu dle Všeobecné deklarace lidských práv.
 8. Jsme proti korupci v jakékoli formě, včetně vydírání a úplatkářství.
 9. Reporting provádíme transparentním způsobem a jsme upřímní k našim klientům a dalším zainteresovaným stranám, aby věděli, co od nás mohou očekávat.
 10. Snažíme se snížit negativní dopad naší činnosti na životní prostředí na minimum.