Naar hoofdinhoud

Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening is cruciaal om duurzame relaties op te bouwen met zowel opdrachtgevers als kandidaten in de techniek. Ons beleid is er dan ook op gericht een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en deze kwaliteit continu te verbeteren.

Onze kwaliteit blijkt uit de volgende aspecten:

 • De werkwijze;
 • De dienstverlening;
 • Het welzijn van onze flexkrachten en klanten;
 • De SNA certificering op basis van de richtlijnen van het NEN-4400 keurmerk;
 • De zorg voor een veilige werkomgeving, resulterend in het VCU certificaat.

Maintec werkwijze en dienstverlening

Maintec hecht veel waarde aan het leveren van goede kwaliteit. Wij vinden onze kwaliteit pas goed als wij minimaal leveren wat onze klant verwacht. Om onze kwaliteit te borgen is een aantal procedures van kracht bij Maintec:

 • Afspraak is afspraak: deze stelling laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Stel wij spreken af dat wij u binnen een uur terugkoppeling geven, dan doen wij dat binnen het uur omdat wij dat hebben afgesproken.
 • Wij checken de referenties van de flexkrachten die wij willen gaan bemiddelen. Maintec toetst voor de bemiddeling bij minimaal twee voormalig werkgevers hoe de ervaringen zijn geweest. Vaak doen we deze referentiecheck in het bijzijn van de kandidaat.
 • Onze werkwijze is om door middel van een uitgebreid interview met de kandidaat zijn/haar drijfveer te achterhalen en de competenties en ambities te inventariseren. Wat kunnen wij de kandidaat bieden en wat kan de kandidaat ons bieden zodat wij het aanbod goed kunnen afstemmen met onze vraag. Onderdeel van de inschrijving in onze database is bijvoorbeeld om de kandidaat minimaal drie voorstellen te doen. Maintec wil zowel haar opdrachtgevers als kandidaten optimaal bedienen.

NEN 4400

Sinds 2007 verzorgt de Stichting Normering Arbeid (= SNA) een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk. Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, dé norm van de Stichting Normering Arbeid.

SNA-gecertificeerde ondernemingen zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten. Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

U kunt het actuele certificaat van Maintec vinden op de website van de SNA. Zoek op Maintec.

Stichting Normering Flexwonen

De huisvesting van onze internationale professionals voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten van het Register Normering Flexwonen. Het register is te raadplegen op www.normeringflexwonen.nl. Zoek op Maintec International of download onze verklaring van registratie.

VCU

Maintec is VCU gecertificeerd. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Maintec. Flexkrachten worden vooraf goed voorgelicht over de functie en de werkplek, samen met de klant toetsen we de veiligheidsregels ter plaatse en verstrekken we de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (indien nodig). Gedurende de werkzaamheden wordt regelmatig met onze klant en onze flexkracht gesproken over de voortgang.

Uw feedback

Wat vindt u? Graag willen wij uw input!

Heeft u complimenten, klachten of aanbevelingen over onze werkwijze dan vernemen wij dat graag van u. U kunt via deze link reageren. Of u neemt telefonisch contact op met uw Maintec vestiging. Uw reactie wordt lokaal afgehandeld. Daarnaast wordt de kwaliteitsmanager over ieder contact geïnformeerd.

Stuur ons uw compliment, klacht of aanbeveling

 

VCU certificaat Maintec

VCU certificaat

Verloning en administratieve verwerking

In een arbeidsmarkt die steeds verder flexibiliseert, willen wij als technisch specialist optimaal invulling geven aan onze rol als werkgever. Denk daarbij onder andere aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van onze professionals. Daarom zijn wij voor de verloning van onze professionals samenwerkingsverbanden aangegaan met professionele partijen die gespecialiseerd zijn om alle administratieve verplichtingen op een professionele manier uit onze handen te nemen.

Deze partijen zijn WePayPeople en Smart Services. Beide bedrijven voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die wij gesteld hebben aan onze verloningspartners, zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en lid van de NBBU.