Naar hoofdinhoud

Leren & Werken

Leren en werken in de techniek

Goede technische vaklieden zijn schaars in Nederland. Bovendien vergrijst de technische arbeidsmarkt in een hoog tempo. Het Maintec Leren & Werken zorgt voor instroom van nieuw technisch talent. 

Als gemotiveerde, vakkundige krachten niet te vinden zijn, leiden wij ze voor u op. Maintec voorziet de technische branche voortdurend van ‘vaklieden van de toekomst’, nieuwe specialisten in diverse technische disciplines. Dit doen wij op verschillende manieren: via "onderinstroom", "voorinstroom", "zij instroom" en via gerichte bijscholing.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Nieuwe technici die de arbeidsmarkt willen betreden ("onderinstroom") door te leren en werken tegelijk, worden via de Beroeps Begeleidende Leerweg begeleid naar hun vakdiploma.

Intensieve begeleiding

Maintec werft de leerlingen techniek bij VMBO's en ROC’s. De geïnteresseerde jongeren gaan vier dagen bij een bedrijf aan het werk en krijgen één dag per week theorieles op een ROC. Door de intensieve begeleiding die wij de technische leerling samen met u bieden functioneren de leerlingen goed en is het percentage dat een vakdiploma behaalt zeer hoog. 

Afhankelijk van de mate van begeleiding die uw leermeester zelf kan bieden, kunnen wij u bij de begeleiding van de leerlingen op verschillende niveaus ondersteunen:

  • De basisbegeleiding leveren wij in alle gevallen, behalve bij payrolling. De aanwezigheid op school en de studieresultaten worden door onze Consultants Leer-Werktrajecten nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig wordt ingegrepen. Onze Consultants komen minimaal 3 keer per studiejaar bij de leerling op bezoek om de voortgang door te spreken; 
  • Voor extra praktijkbegeleiding hebben wij per vakgebied praktijkbegeleiders beschikbaar. Waar nodig kunnen zij uw leermeesters ondersteunen bij de praktijkbegeleiding. De externe ogen van onze begeleiders blijken vaak een zeer positieve invloed te hebben op het leer- en werkproces van de leerlingen;
  • In extra praktijktrainingen bij gespecialiseerde partijen wordt de inzetbaarheid van leerlingen in uw bedrijf versneld. Vaak kunnen ook onderwerpen behandeld worden die in uw bedrijf niet aan de orde komen
  • Ten slotte kunnen wij namens u aanvraag van de subsidie praktijkleren verzorgen

Met ons toppakket bieden wij u totale ontzorging rondom de leerling. Basisbegeleiding, maximale praktijkbegeleiding, 5 extra trainingsdagen per jaar en verzorging van de aanvraag subsidie praktijkleren.

Betaalbaar en toekomstgericht

Tijdens de BBL-periode zijn de krachten zeer betaalbaar en toch al snel inzetbaar voor diverse werkzaamheden. En u vormt zelf uw toekomstige – bij uw bedrijf passende – vakkundige kracht.

Steeds weer blijkt dat dit concept zeer wordt gewaardeerd. Het leerlingenconcept kan ook voor u zeer interessant zijn.

Zelf een technische leerling gevonden?

Heeft een leerling techniek zichzelf bij u aangemeld en wilt u zelf (een groot deel van) de begeleiding uitvoeren? Dan kunt u gebruik maken van ons bijzonder voordelige payrollconcept voor leerlingen techniek. Wij informeren u er graag over!

Omscholing naar een technisch vak

Mensen die graag in de techniek willen werken, maar de basisvaardigheden nog niet beheersen, worden in een kort, intensief traject klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van deze "voorinstroom" is de Bikeflex Academy van ons dochterbedrijf Bikeflex.

Zij instroom

Maintec heeft verschillende mogelijkheden om mensen die op een later moment in hun carrière toch kiezen voor techniek ("zij instromers")  te helpen met de carrièreswitch die zij willen maken. In veel gevallen is dit financieel prima op te lossen door gebruik te maken van de (subsidie)gelden die beschikbaar zijn om mensen een technisch vak te leren.

Interesse?

Heeft u interesse in ons concept, wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten van onze ondersteuning van technische leerlingen en overweegt u in de toekomst een leerling in te zetten? 

Vult u dan vrijblijvend ons aanvraagformulier leerlingen techniek in.

Keurmerk leerwerkintermediair

Maintec heeft als een van de weinige detacheerders het keurmerk leerwerkintermediair:

Keurmerk leerwerkintermediair

Onze andere smaken:

International Distance Matching
Internationale vaklieden met de juiste begeleiding

International Distance Matching

Local for Local
Lokale vakkrachten voor lokale bedrijven

Maintec Leerbedrijf