Naar hoofdinhoud

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maintec is zich ervan bewust dat haar handelen invloed heeft op de leefomgeving. Wij gaan daar zo verantwoord mogelijk mee om. We hebben daarom maatregelen genomen dat onze medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken en dat hun sociale omstandigheden goed geregeld zijn voor zover wij daar invloed op hebben. Uiteraard leven wij alle regels rondom het voorkomen van kinderarbeid na.

CO2-uitstoot

Ook op het gebied van CO2-uitstoot streven wij ernaar om onze belasting op onze leefomgeving zoveel mogelijk te verkleinen. Daarom laten wij jaarlijks onze CO2-footprint meten en streven wij ernaar om jaarlijks onze CO2-uitstoot te verminderen.

De maatregelen die wij nemen liggen op het gebied van vervoer, huisvesting en digitalisering:

  • Wij vergroenen ons wagenpark en wij verminderen het aantal gereden kilometers door slimmer te overleggen
  • Op het gebied van huisvesting verhuizen wij zoveel mogelijk naar energiezuiniger panden
  • De digitalisering van onze procesgang levert een drastische besparing op van de hoeveelheden gebruikt papier, toner en energie.

Bekijk onze laatste CO2-footprint

CO2 afdruk Maintec