Naar hoofdinhoud

Maintec leidt flexkrachten op voor een baan in de metaal

Ede – 3 februari 2015

Maintec, specialist in het detacheren van (inter)nationaal technisch vakpersoneel en leerlingen in de techniek, heeft goede resultaten behaald met haar deelname aan het project "Flexibel in de techniek". 37 leerlingen werden in een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) traject opgeleid voor het vak van metaalbewerker. Het totale aantal leerlingen dat door alle deelnemende uitzend- en detacheringsbureaus is opgeleid, bedraagt 285.

Fantastische prestatie

Directeur Wout Oosterhof van Maintec Nederland is trots op het door Maintec behaalde resultaat: "Binnen Maintec hebben we een sterke focus op het opleiden van mensen voor een technische functie. Dit is ook nodig, want de uitstroom van personeel uit de techniek is de komende jaren door de vergrijzing groot, terwijl de instroom van nieuw talent onvoldoende is. Daarom hebben wij het Maintec Leerbedrijf opgericht om nieuw talent op te leiden.

Ik ben enorm trots op de fantastische prestatie die het Maintec Leerbedrijf heeft neergezet binnen dit project. 13% van het totale aantal opgeleide metaalbewerkers komt bij ons vandaan! Daar waar de landelijke trend in de periode 2012-2014 duidde op een afname van het aantal leerlingen in de metaal, hebben wij een forse toename laten zien. Voor ons is dit een bevestiging dat wij op de juiste weg zijn."

Project "Flexibel in de techniek"

Deelnemers van het project "Flexibel in de techniek" zijn 10-15 (technische) uitzendorganisaties, de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en twee Opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de metaal, A&O Metalektro en OOM.

Binnen dit project werden de belangrijkste financiële drempels weggenomen om leerlingen via uitzendorganisaties aan te nemen. Klanten maakten ook bij het inlenen van leerlingen aanspraak op de subsidiegelden van de O&O fondsen.

Het project voldeed zeer aan de verwachtingen van de leerling-flexkrachten. De belangrijkste reden waarom zij de opleiding zijn gaan volgen is omdat ze er een goede gelegenheid in zagen om werk te vinden en om in de metaal aan de slag te gaan. Het vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Driekwart van de leerlingen die nu nog in opleiding zijn, willen na afloop graag een baan in het metaalbedrijf.

Het grootste deel van de deelnemende metaalbedrijven is tevreden over de leerlingen en de begeleiding van de flexorganisaties. Zij geven aan ontzorgd te worden in de begeleiding, de contacten met scholen, de administratie en de werving en selectie van de juiste leerlingen.

Uit onderzoek naar het project blijkt dat er veel voordelen zijn voor zowel de flexkracht, de uitzendorganisatie als het erkende leerbedrijf. Dit betreft intensievere begeleiding, kostenbesparing bij werving en selectie, goede motivatie en langdurige plaatsingen waardoor de leerling-flexkracht beter in staat is zijn opleiding af te ronden. Daarnaast vallen leerlingen niet tussen wal en schip wanneer ze niet bij het bedrijf passen of hun opleiding niet kunnen afmaken bij het bedrijf, dan worden ze direct doorgeplaatst. Ook presteren de leerlingen binnen het project beter, hun cijfers liggen 1 tot 1,5 punt hoger dan van de reguliere BBL-leerlingen.

Meer informatie over het project "Flexibel in de techniek" vindt u op de website van STOOF.

Vragen over dit nieuwsbericht?

Indien u vragen heeft over dit nieuwsbericht kunt u deze richten aan:

Maintec Media Relations
E-mail: media.relations@maintec.net
Telefoon: +31 118 429000