Przejdź do głównej treści

Odpowiedzialność społeczna

Jako pracodawca na międzynarodowym rynku pracy, Maintec ma wpływ na pracę i życie jednostek i ich rodzin, jak również na wiele przedsiębiorstw działających na całym świecie i na społeczeństwo jako całość. Mając na uwadze tak odpowiedzialną pozycję, Maintec robi wszystko, aby osiągać cele biznesowe i sukces w harmonii z interesami swoich udziałowców, klientów, wewnętrznych pracowników, pracowników tymczasowych oraz, nie mniej ważnego, środowiska naturalnego.

Zasady prowadzenia biznesu

 1. Zawsze przestrzegamy krajowego i międzynarodowego porządku prawnego.
  1. Wszyscy nasi pracownicy posiadają stosowne zezwolenia na pobyt i świadczenie pracy w określonym państwie.
  2. Wszyscy nasi pracownicy uzyskują wynagrodzenie za pracę w wysokości zgodnej z wszelkimi regulacjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i międzynarodowymi
 2. Nigdy nie pobieramy jakichkolwiek opłat od osób poszukujących pracy.
 3. Promujemy różnorodność, dążymy do równych praw dla wszystkich.
  1. Nie dyskryminujemy kandydatów.
  2. Zawsze zrobimy wszystko, co w naszej mocy w celu wyeliminowania wszelkich przejawów dyskryminacji w miejscu pracy.
  3. Naszym klientom proponujemy najlepszych kandydatów, bez względu na ich kraj pochodzenia.
 4. Zdecydowanie przeciwstawiamy się pracy dzieci i każdej formie pracy przymusowej, i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wykorzenić takie praktyki.
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z naszych najważniejszych priorytetów.
  1. Działamy aktywnie na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników wewnętrznych.
  2. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników zewnętrznych jest ważną sprawą poruszaną zawsze z naszymi klientami. Nie współpracujemy z klientami, którzy nie są w stanie zapewnić naszym pracownikom co najmniej podstawowych standardów w zakresie BHP.
 6. Jesteśmy przeciwni pracy w mocno zawyżonym wymiarze czasu pracy i zapewniamy pracownikom godziny pracy dostosowane do krajowych i zagranicznych regulacji i przyjętych standardów.
 7. Respektujemy i wspieramy ochronę praw człowieka.
 8. Jesteśmy przeciwni korupcji i zawsze będziemy zwalczać korupcję w każdej jej formie.
 9. Zawsze będziemy w sposób jasny i rzetelny informować o wszelkich ważnych sprawach udziałowców firmy.
 10. Zawsze będziemy dążyć do ograniczenia niekorzystnego wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne.